Thursday, 29 January 2009

Rudrashtakam (రుద్రాష్టకం)


Telugu Lyrics Of Rudraashtakam


నమామీశ మీశాన నిర్వాణ రూపం,

విభుం వ్యాపకం బ్రహ్మ వేద స్వరూపం;

అజం నిర్గుణం నిర్వి కల్పం నిరీగం,

చిదాకార మాకాశ వాసం భజేహం. (1)నమామీశ మీశాన నిర్వాణ రూపం,

విభుం వ్యాపకం బ్రహ్మ వేద స్వరూపం.నిరాకార ఓంకార మూలం పురీయం,

గిరాజ్ఞాన గోతీ గభీశం గిరీశం;

కరాళం మహా కాల కాలం కృపాలం,

గుణాకార సంసార సారం నఘోహం. (2)ఉషారాగ్ని సంకాశ గౌరం గభీరం,

మనో భూత కోటి ప్రభాశీష హీరం;

స్పురన్ మౌళి కల్లోలిని చారు గంగ,

రసత్ బాల బాలేలు కంఠే భుజంగ. (3)జలత్ కుండలం శుభ్ర నేత్రం విశాలం,

ప్రసన్ననానం నీల కంఠం దయాలం;

మృగాదీస చర్మాబరం ముండ మారం,

ప్రియం శంఖరం సర్వ నాదం భాజానం. (4)ప్రచండం, ప్రకృష్టం, ప్రగల్భం, పరేశం,

అఖండం, భజే, భాను, కోటి ప్రకాశం;

త్రైశూల నిర్మూలనం శూల పాణిం,

భజేహం, భావానిం, భావ గమ్యం. (5)కాలాతీత కళ్యాణ కల్పాంత కారిః,

సదా సజ్జ నానంద దాతా పురారిః;

చిదానంద సందోహ మొహాపహారి,

ప్రసీద ప్రసీద ప్రభో మన్మదారిః. (6)నయావత్ ఉమానాద పాదార విందం,

భజంతి హలోకే పరే వాన హారం;

గతావత్ సుఖం వాపి సంతాప నాశం,

ప్రసీద ప్రభో సర్వ భూతాది వాసా. (7)నజానామి దోతం జపం దైవ పూజాం,

నతోహం సదా సర్వ దాదేవ తుభ్యం;

జరా జన్మ దుఃఖౌ గతా తప్య మానం,

ప్రభో పార్ధి శాపాన మామీశ శంభో. (8)రుద్రాష్టక మిదం ప్రోప్తం విప్రేణ హర తుష్టయే,

యే పఠం తినరా భత్యా తేషాం శంభుః ప్రసీదతీ.
0 Comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

blogger templates | Make Money Online